Naar nieuwsoverzicht
12 dec 2019

Kwekers in Greenport Boskoop Investeren in Water

Schoon oppervlaktewater in de Greenport Boskoop is in ieders belang. Er waren in 2018 en 2019 voor de teler middelen beschikbaar voor niet-productieve investeringen om een betere kwaliteit van het oppervlaktewater te realiseren.

 Image

De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop heeft in samenwerking met Delphy een subsidieproject uitgevoerd om een tegemoetkoming te verkrijgen voor niet productieve investeringen. Dit is door de provincie Zuid-Holland toegekend in de POP3 regeling. De subsidie is afkomstig van de EU en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Er zijn in 2018 en 2019 veel investeringen uitgevoerd onder dit project. Totaal hebben er circa 30 kwekers meegedaan aan het project Investeren in water. De investeringen zijn gerealiseerd en de uitbetaling is aangevraagd.

Het meest succesvolle item van de investeringslijst was de slootdemping. Op veel bedrijven zijn sloten gedempt waardoor veel betere percelen zijn ontstaan. Direct gevolg hiervan is dat de kwekers ten opzichte van de beteelde oppervlakte veel minder langs sloten spuiten. Hierdoor is de emissie van gewasbeschermingsmiddelen per beteelde oppervlakte flink gedaald op de deelnemende bedrijven. Enkele bedrijven hebben de slootdemping gecombineerd met verplaatsing van het kavelpad naar de slootkant. Hierdoor blijft men met de spuitapparatuur verder van de sloot af.

 Image

Er is ook geïnvesteerd in weerstations voor een optimale gewasbescherming.
Dit systeem ondersteunt de gebruiker bij het kiezen van het juiste spuitmoment rekening houdend met het gemeten klimaat tussen het gewas, de infectiedruk, eigenschappen van de middelen en een weersvoorspelling op perceelsniveau. Hierdoor verbetert de effectiviteit van de bespuiting en vermindert het middelengebruik.

 

Op negen bedrijven in de Greenport Boskoop staat nu een biologische zuivering van restvloeistof van de gewasbescherming. De gebruikers kunnen op een zeer praktische, eenvoudige en verantwoorde wijze restvloeistoffen verwerken. Vooral de eenvoud van het systeem spreekt aan. Het biologisch leven in de bak met compost, stro en grond doet het werk.

Enkele bedrijven hebben een groter waterbassin aangelegd dan wettelijk voorgeschreven. Gevolg hiervan is dat de bedrijven meer goed gietwater beschikbaar hebben en in natte perioden nog minder overtollig water op het oppervlaktewater zullen lozen.


 Image