Kwekers aan het woord

Hevige buien hebben 5 september 2018 ernstige wateroverlast veroorzaakt, waarbij schade is ontstaan op verschillende bedrijven in o.a. het noordoostelijk gedeelte van Boskoop en de polders Middelburg en Tempel.

St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop heeft veel gesprekken gevoerd met getroffen kwekers, gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Enkele maatregelen, zoals het aanschaffen van eigen pompen, overeenkomsten met loonwerkers t.b.v. aanscherpen aanrijtijden zijn al uitgevoerd. Andere maatregelen duren helaas wat langer, maar wij blijven actief in het zoeken naar passende oplossingen om wateroverlast in de toekomst te beperken of te voorkomen.

Twee kwekers willen graag hun ervaringen met u delen. Via onderstaande linken kunt u deze lezen.

Cees Koemans, Boomkwekerij Cees Koemans
Anton Buitenhuis, Boomkwekerij Anton Buitenhuis