KENNISDOSSIERS

Schermafdruk 2015-07-15 20.33.19


KENNIS ROTONDE | Kennis delen: twee weten meer dan één

Via de Kennis Rotonde ondersteunt Kennis & Innovatie Impuls u in het vinden van kennis die u verder helpt.
Bovendien ondersteunen wij u bij het delen van uw eigen kennis. Zo komen we samen verder.

 

ARBEID & PERSONEEL
Personeelsbeleid en arbeidsmarkt (2012)

LEVERING & LOGISTIEK
Agrologistiek (2012)
Duurzame agrologistiek (2013)

BEDRIJFSOPZET
Grondmobiliteit en Erfpacht (2014)

GRONDKWALITEIT
Aanvulgrond (2014)

WATER & WATERKWALITEIT
Gietwater
Watergeeftechniek
Waterkwantiteit
(Oppervlakte) Waterkwaliteit (2013)
EC-metingen in Regio Boskoop
Algen in het waterbassin
Actuele milieuaspecten Greenport Boskoop (2014)
Wateropslag in natuurlijke buffers (2014)
Boomkwekers gaan voor schone sloten (2014)

AFVAL & BAGGER
Biobased: geldverdienen aan afval (2012)
Baggerproblematiek (2012)

GEWASBESCHERMING
Biologische zuivering restanten spuitvloeistof of spoelwater (2012)
Duurzame gewasbescherming (2013)
Residu ook in de sierteelt een aandachtspunt (2015)

BIJEN EN DE BOOMKWEKERIJ
Bijen en de boomkwekerij (2015)

VERMEERDERING
Stekken onder LED in meerlagensysteem (2014)

OVERWINTERING
Overwintering van boomkwekerijgewassen (2012)