KENNISDOSSIER | boomkwekers gaan voor schone sloten | natuurlijke vijanden

Houd rekening met natuurlijke vijanden

In de natuur komen veel nuttige insecten voor zoals lieveheersbeestjes, galmuggen, zweefvliegen en roofmijten. Deze natuurlijke vijanden kunnen helpen om plagen onder controle te houden. Vooral op vollegrondsbedrijven kom je bij het waarnemen van luis ook volop natuurlijke vijanden tegen. Door rekening te houden met natuurlijke vijanden is spuiten minder nodig of kan een bespuiting in sommige gevallen zelfs achterwege blijven.

Herkennen
Komt u een aantasting tegen kijk dan goed of er ook natuurlijke vijanden aanwezig zijn en of zij de plaag voldoende onder controle kunnen houden. Lieveheersbeestjes zijn bekend, maar de meeste andere natuurlijke vijanden zijn onbekender. Hieronder ziet u een aantal foto’s van belangrijke natuurlijke vijanden.

Larve zweefvlieg Door een sluipwesp geparasiteerde luis Larve lievenheersbeestje

Bovenstaande foto’s staan ook in de gids ‘Ziekten, plagen en natuurlijke vijanden in de boomkwekerij en vaste plantenteelt’ van DLV Plant. Daarnaast kunt u meer informatie vinden op de site www.gezondeboomteelt.nl en op de poster Ken uw vrienden’.

U kunt de aanwezigheid van natuurlijke vijanden op uw bedrijf stimuleren door bloemstroken aan te leggen. Bloemstroken of bloeiende gewassen lokken nuttige insecten, zoals gaasvliegen en zweefvliegen. De bloemen fungeren met hun stuifmeel en nectar als voedsel voor de volwassen insecten. Alleen de larven eten namelijk insecten. Deze volwassenen leggen daarom hun eitjes in kolonies van bladluizen. De larven helpen vervolgens mee om plagen onder controle te houden. Vanuit de akkerbouw is wel bekend dat bedrijven minder last hadden van luis in hun aardappels als ze bloemstroken rondom het perceel zaaiden. We noemen dit ook wel functionele agrobiodiversiteit.

Kies selectieve middelen
Is een bespuiting nodig, kies dan middelen die veilig zijn voor natuurlijke vijanden. Dit noemen we selectieve middelen. Deze middelen werken tegen bepaalde insecten of mijten, maar zijn niet of weinig schadelijk voor natuurlijke vijanden. Een voorbeeld is Teppeki tegen luis. Dit middel spaart natuurlijke vijanden. Dit in tegenstelling tot breedwerkende middelen als bijvoorbeeld Decis.
In onderstaande tabel staat de plaag vermeld met daarachter welke selectieve middelen er zijn.

Plaag Selectieve middelen
Bladluis Teppeki, Pirimor, Plenum
Spint Scelta, Floramite, Torque, Nissorun
Rupsen Turex, Xentari, Runner
Trips NeemAzal

Meer informatie
Klik hier voor het filmpje over luisbestrijding en het sparen van natuurlijke vijanden

Handleiding: Hulp bij bestrijding van plagen: Natuurlijke vijanden in de boomkwekerij PDF

De milieueffectenkaarten.

De gewasbeschermingsgids voor boomteelt en vaste plantenteelt van DLV Plant.