KENNISDOSSIER | bijen en de boomkwekerij

Schermafdruk 2015-07-15 20.33.19

De afgelopen jaren is er in de media volop aandacht voor extreme wintersterfte bij honingbijen. Ook gaat het volgens de berichten steeds slechter met diverse soorten wilde bijen en hommels. Dit is geen goed nieuws, want de bij is een belangrijke bestuiver van diverse gewassen. Zonder bestuiving bijvoorbeeld geen fruit.

Ook de boomkwekerij is net als diverse andere tuinbouwsectoren afhankelijk van bestuivers. Zonder bestuivers geen bessen in bijvoorbeeld Pernettya, Skimmia en Ilex verticillata. Andersom geldt echter ook: zonder bloemen, planten en bomen geen stuifmeel en nectar voor bijen en andere bestuivers. En al die bomen, heesters en vaste planten zijn gekweekt in de boomkwekerij.
Voor de afname van bijen en hommels worden meerdere redenen genoemd zoals het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bijenziekten en te weinig stuifmeel en biodiversiteit. Over wat nu de belangrijkste reden is, is nog discussie. Wel is helder dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het behoud van gezonde bijen. Imkers kunnen helpen om bijensterfte te voorkomen door goed voor hun bijen te zorgen en een juiste aanpak van bijenziekten. Consumenten, gemeenten en groenvoorzieners kunnen helpen met meer bloeiende planten zodat er het hele seizoen voldoende stuifmeel is voor bestuivers. En kwekers kunnen helpen met een nog duurzamere gewasbescherming. Daarnaast voeren zij ook diverse andere maatregelen uit binnen het project ‘Blij met de bij’. Het is daarom goed om te weten dat de bijensterfte in Greenport Boskoop minimaal is. Boskoop is duidelijk the place to BEE.

In dit kennisdossier gaan we in op verschillende factoren.

Bijen en andere bestuivers
Naast honingbijen zijn er is ons land meer dan 350 soorten wilde bijen.
Lees hier verder.


Afname bijen

Wintersterfte bij honingbijen is een probleem.
Daarnaast neemt het aantal wilde bijen af. Er zijn een aantal oorzaken.
Lees hier verder.


Bijen in Greenport Boskoop

In de Greenport Boskoop gaat het goed met de bijen. Boomkwekers zijn blij met de bij. Lees hier verder.


Maatregelen voor vitale bijen

Lees hier welke maatregelen u kunt nemen.


Meer informatie

In dit kennisdossier zijn links opgenomen naar diverse bronnen en websites voor aanvullende informatie. Hieronder staan een aantal belangrijk op een rij.

www.bijenhouden.nl
www.bestuivers.nl
www.facebook.com/blijmetdebij
www.imkerpedia.nl
www.drachtplanten.nl

Met het project ‘Blij met de Bij’ willen we als boomkwekerijsector aantonen en communiceren dat we op een verantwoorde wijze omgaan met bijen. Daarnaast willen we op bedrijven verdere stappen zetten voor het behoud van vitale bijen. Het project is onderdeel van het Koepelproject Plantgezondheid van de Raad voor de Boomkwekerij.
Volg ons op facebook: www.facebook.com/Blijmetdebij of twitter @Blijmetdebijen