Kavelcoöperatie

Een nieuwe oplossing voor effectieve verkoop van uw kwekerij.

Wanneer verkoop van uw kwekerij een probleem wordt, doordat u bijvoorbeeld geen opvolger heeft, de waarde van de kwekerij is gedaald óf de omvang te klein is, dan kan een kavelcoöperatie wellicht uitkomst bieden.

Een kavelcoöperatie biedt een effectieve methode om samen met naburige kwekers op projectmatige wijze een schaalvergroting te realiseren teneinde een courant, goed ingericht perceel van voldoende omvang te kunnen aanbieden. Met een kavelcoöperatie kunnen de verschillen in tijd waarop percelen vrijkomen, beter worden overbrugd en kan sneller financiering worden gevonden voor herinrichting van het gebied.

Door slimme combinaties van grondinbreng, ruilverkaveling, optiefonds, ledenbijdragen, ruimte voor ruimte, uitgestelde betaling en inzet van bijvoorbeeld het Nationaal Groenfonds is de overbrugging in tijd en geld, vanaf de start van het project tot daadwerkelijke verkoop, beter te maken.

Leden van de kavelcoöperatie delen mee in winst en risico, waaronder verrekening van verkoopwinst, kosten, ledenbijdrage, etc. Zij ontvangen bij verkoop van de nieuw gevormde kavel naar rato het verkoopsaldo, na verrekening van winst en risico en minus de eventueel reeds ontvangen verkoopwaarde huidige staat.

Het is een goede verkooptactiek gebleken om samengebrachte percelen als één economisch, rendabel en goed ingericht perceel te kunnen aanbieden aan een nieuwe of doorstartende ondernemer, die daar meteen kan starten zonder zich het hoofd te hoeven breken over het voeren van een procedure, slootdemping e.d. De koper verwerft een kant-en-klaar perceel. De verkoopwaarde van het nieuw gerealiseerde perceel is daarmee meteen aanzienlijk beter dan de waarde bij verkoop van de losse kleinere percelen.

Wat is een kavelcoöperatie?
Een kavelcoöperatie:

  • is een juridisch zelfstandige entiteit, met statuten en een bestuur
  • wordt opgericht bij een notaris
  • heeft leden, bestaande uit de betrokken partijen, zoals de verkopende grondeigenaren, investeerders of derden die een faciliterende rol spelen
  • wordt gevormd ten behoeve van een afgebakend cluster van meerdere percelen die worden getransformeerd tot één nieuw uit te geven kavel.

De nieuw uit te geven kavel is couranter en heeft naar verwachting een hogere waarde dan de som van de aparte kavels.

De tekst hierboven betreft een zeer beknopte introductie van de kavelcoöperatie. De methodiek van de kavelcoöperatie is inmiddels in de praktijk getoetst. De aanpak en uitwerking daarvan is beschreven in de handreiking ‘Verkaveling Nieuwe Stijl!’.

De methodiek kavelcoöperatie is in samenwerking ontwikkeld door Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en gemeente Alphen aan den Rijn en met subsidie van gemeente Alphen aan den Rijn tot stand gekomen.

Klik hier voor de volledige tekst van de handreiking ‘Verkaveling Nieuwe Stijl!’.

 

logo_AlphenadRijn_SBGB