Intentieovereenkomst Water

Op 1 november is er in het Boomkwekerijmuseum de intentieovereenkomst Water getekend door provincie, gemeenten, Hoogheemraadschap van Rijnland en SBGB.
Hierin is vastgelegd dat deze partijen met elkaar optrekken als het gaat om gebruik en beheer van water in de Greenport Boskoop. Voorbeelden van lopende samenwerkingsprojecten zijn de Klimaatbestendige Wateraanvoer en een plan van aanpak tegen wateroverlast. In de verklaring wordt de intentie uitgesproken om ook toekomstige plannen gezamenlijk aan te pakken voor maximaal draagvlak en communicatie.
Klik hier voor een verslag en presentaties.