Inschrijven subsidie Investeren in Water open

Schoon oppervlaktewater in de Greenport Boskoop is in ieders belang. Komende jaren zijn er voor de teler middelen beschikbaar om een betere waterkwaliteit te realiseren. Eén hiervan is dat telers kunnen investeren in maatregelen die leiden tot vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater. Sommige van dit soort investeringen dragen niet bij aan het bedrijfsrendement van de ondernemer.

St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop heeft in samenwerking met Delphy een project ingediend om een tegemoetkoming te verkrijgen voor dit soort investeringen. Dit is door de provincie Zuid-Holland toegekend in de POP3 regeling. De subsidie is afkomstig van de EU en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Inschrijving is mogelijk van 15 januari 2018 tot 15 februari 2018.
Voorwaarde voor toekenning van de subsidie is dat de investering de emissie naar het oppervlaktewater beperkt.

Klik hier voor meer informatie en de lijst van subsidiabele investeringen.