Hefbrug Boskoop dicht tot 18 november

In de derde bijeenkomst georganiseerd door provincie Zuid Holland vanochtend (25 oktober 2019) deelde gedeputeerde Floor Vermeulen mee dat de hefbrug in Boskoop dicht blijft tot 18 november 2019. Dan zijn alle maatregelen doorgevoerd om de hefbrug weer veilig te maken. Groot onderhoud gaat op een later moment naar voren gehaald worden, in afstemming met belanghebbenden waaronder Greenport Boskoop.

De verbeteringen en versterkingen die nu worden doorgevoerd gaan om het wegnemen van roestvorming op kwetsbare onderdelen van de brug, het versterken van brugdelen die te zwaar worden belast en om herstel van schade aan de slijtlaag van het wegdek,

Naar de oorzaken van het onveilig zijn van de hefbrug voert de onafhankelijke auditdienst van de provincie onderzoek uit. Dit onderzoek wordt gedeeld met en gevolgd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Ondernemers die schade leiden door het afsluiten van de hefbrug kunnen dit melden bij een daartoe ingericht loket bij de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten gaat over deze schadeclaims een nader standpunt innemen.

Door SBGB is gevraagd om het afsluiten van alternatieve routes, zoals de Middelweg in Hazerswoude Dorp, uit te stellen totdat de hefbrug weer open is.

Door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is nogmaals gepleit voor het snel nemen en doorvoeren van maatregelen die de kwetsbaarheid van de infrastructuur in regio Boskoop wegnemen. De huidige situatie is onhoudbaar en vraagt om rigoureuze maatregelen.

Zie voor meer informatie: www.zuid-holland.nl

Klik hier voor een overzicht van aandachtspunten aan de hefbrug opgesteld n.a.v. de bijeenkomsten met bedrijven en pers en de hierbij gegeven toelichting.