Evaluatie wateroverlast september 2018

De extreme bui van afgelopen 5 september, waarbij lokaal meer dan 140 mm regen is gevallen, heeft tot veel wateroverlast in de Greenport Boskoop geleid. Naar aanleiding van deze wateroverlast is er op 15 oktober een bestuurlijk overleg tussen SBGB en Rijnland geweest.

In dit constructieve overleg is gedeeld welke mogelijkheden we met elkaar zien om de gang van zaken tijdens een dergelijke calamiteit te verbeteren. Door de klimaatverandering is de kans groter dat er vaker van dit soort extreme buien vallen. In het gesprek is gezamenlijk geconcludeerd dat overlast tijdens een dergelijke bui niet helemaal voorkomen kan worden. De SBGB en Rijnland bespreken daarom de komende periode over hoe we de kwetsbaarheid van het gebied kunnen verlagen om daarmee tot een meer klimaatbestendige Greenport te komen.

Op dit moment voert Rijnland een evaluatie naar aanleiding van de wateroverlast uit. De evaluatie richt zich zowel op het gevoerde proces tijdens de calamiteit als de technisch/inhoudelijke aspecten van de calamiteit.

Rond half januari 2019 gaat Rijnland een bijeenkomst organiseren om de resultaten van de evaluatie in het gebied te delen. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.
Tussentijds houden SBGB en Rijnland intensief contact over de voortgang van de evaluatie.