Energievoorziening ITC/PCT

De energievoorziening op het ITC/PCT terrein in Hazerswoude zit op slot. Netwerkbeheerder Liander is niet in staat om substantiële veranderingen in vraag en aanbod van elektriciteit te faciliteren. Dat is een rem op het leveren van energie voor nieuwvestiging van bedrijven of bedrijfsuitbreiding/aanpassing. Ook teruglevering aan het net vanuit duurzame opwekinstallaties (zonnepanelen) is niet mogelijk.

Oplossing voor de lange termijn
Met Liander wordt gesproken over het bouwen van een extra onderstation op het terrein, gekoppeld aan het 150 kV-net, om in de toekomst tegemoet te komen aan het energiegebruik enerzijds en opwekambities anderzijds. Door het onderstation aan het 150 kV net te hangen kan Liander van daaruit veel meer capaciteit bieden. Dit onderstation staat er naar verwachting niet eerder dan over ca. 5 jaar. Tot die tijd moeten andere oplossingen soelaas bieden.

Oplossing voor de korte termijn
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het voornemen om op het ICT/PCT-terrein een lokaal net te bouwen, bijna zonder uitwisseling met het lokale distributienet van Liander. Dit lokale net is nog wel gekoppeld aan het net van Liander om redenen van veiligheid, stabiliteit en kosten. Zowel als het gaat om het bouwen van een onderstation als ook voor het bouwen van het lokale net, is het noodzakelijk exact te weten wat bedrijven en energieproducenten stuk voor stuk aan energie gebruiken dan wel opwekken, 24 uur lang en van uur tot uur over het gehele jaar gezien. Daarnaast moet in kaart worden gebracht wat de doelstellingen van de bedrijven zijn voor de toekomst. De bedrijfsprocessen moeten worden vertaald naar energieprofielen.

Inventarisatie energieprofielen
In opdracht van de gemeente gaat een energiespecialist in de periode van 12 november tot 12 december 2018 de energieprofielen van alle bedrijven op het ITC en PCT terrein inventariseren. Dat gebeurt in overleg met betrokken bedrijven. Als bekend is wat iedereen gebruikt en terug levert en wat zijn of haar plannen voor de toekomst zijn, kan een maatwerkoplossing worden ontwikkeld om de problemen die zijn ontstaan het hoofd te bieden. Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en de Vereniging van Eigenaren ITC steunen dit initiatief van harte en doen een beroep op de betrokken ondernemingen hieraan mee te werken.