Deltacommissaris bezoekt Greenport Boskoop

Op 7 juni 2019 bezocht Deltacommissaris Peter Glas Greenport Boskoop. Doel van het bezoek was kennisnemen van de zoetwatervoorziening in ons gebied en met name de Klimaatbestendige Water Aanvoer die wordt geactiveerd tijdens zeer droge omstandigheden, zoals vorige zomer.

Tijdens de bijeenkomst gaf secretaris SBGB Henk van de Smit een korte presentatie over het belang van zoetwater voor de sierteeltregio Boskoop. Hij gaf aan de klimaatverandering vraagt om optimalisatie van de aanvoerroute van zoetwater, teneinde ook in droge perioden over voldoende goed gietwater te kunnen beschikken. Volgens Van de Smit is daarnaast het (meer) zelfvoorzienend worden in de eigen regio een uitdaging.

Zijn presentatie werd aangevuld door Cornelis Bremmer van Bremmer Boomkwekerijen uit Waddinxveen met praktijkervaringen. Deze pleitte voor het investeren in alternatieve wateropvang voor het traditionele bassin, teneinde kosten te kunnen drukken en gelijktijdig water te kunnen zuiveren met een natuurlijke inpassing in het gebied.

De Deltacommissaris is de regeringscommissaris die er op toeziet dat er plannen tot stand komen die zorgen voor voldoende zoetwater én bescherming tegen hoogwater.

Klik hier voor een foto-impressie van het bezoek.