Toekomst zien in Greenport Boskoop!

Er is het greenportbedrijfsleven veel aan gelegen om de sterke, centrale positie te behouden, die het in die 500 jaar heeft weten op te bouwen. Maar dat kan ze niet alleen. Daarvoor is een actieve support nodig vanuit overheidszijde. Want alleen sámen maken we een krachtige toekomst voor Greenport Boskoop mogelijk! Vandaar dat de St. Bedrijfsleven Greenport Regio Boskoop een brochure heeft gemaakt, waarin aangegeven wordt wat de kracht en de kansen zijn van een krachtige greenportcluster in de nieuwe gemeente.  Deze brochure is daarom bedoeld ambtenaren en de politici van de nieuwe gemeente te informeren over ons mooie boomteeltbedrijfsleven en wat nodig is om de Greenport verder te versterken.

Benieuwd naar de brochure? Klik dan hier.

Zoekt u subsidie voor innovatieproject?

Het Ministerie van Economische Zaken biedt deze ondersteuning speciaal voor MKB-ondernemingen aan. Ook voor topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is een budget beschikbaar van 2 miljoen euro. Op 15 mei 2013 zal de MIT-regelingvoor de Topsector worden opengesteld. Hierop kunnen alle MKB-ondernemers reageren, dus ook ú! Wanneer voor u interessant? Bijvoorbeeld als u een haalbaarheidsstudie naar innovatietraject zou willen (laten) verrichten of als u met enkele andere bedrijven binnen een samenwerkingsverband een meerjarig innovatietraject wilt uitvoeren. Aanvragen kunnen tot 1 juli 2013 worden ingediend. Aangezien de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst is het verstandig om niet (te) lang te wachten met indienen.

Klik hier voor een presentatie van de mogelijkheden van Agentschap NL

Sharon Dijksma op bezoek bij Gebr. Van der Salm

Maandag 8 april 2013 bezocht staatssecretaris Sharon Dijksma de kwekerij van Gebr. Van der Salm in Boskoop. Zij was erg geïnteresseerd in het bedrijf en hun manier van werken. De lavendelspecialist is één van de vele opschalende bedrijven in de boomkwekerij. Bij het gesprek was ook Kringvoorzitter Peter Bontekoe aanwezig: “punten die werden besproken, waren o.a. de infrastructuur, herstructurering en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen”. Het werd een leuk gesprek, waarin de staatssecretaris beloofde dat ze haar best ging doen om deze sector nog meer kansen te geven. De aarde moet groener en dat kan niet zonder de boomkwekerij. Een groenere aarde en een gezondere leefomgeving werd met enthousiasme omarmd! Klik hier voor het LTO-persbericht van het werkbezoek.

10-03-13 Kennisdossier ‘Duurzame agrologistiek’

In 2012 is door St. Greenport regio Boskoop het project ‘Duurzame agrologistiek’ gestart. Dit project heeft een dubbele doelstelling: hoe kan de logistiek in de Greenport regio Boskoop efficiënter en tegelijkertijd duurzamer georganiseerd worden? Er is onderzoek gedaan naar het aantal transportbewegingen binnen de regio, de bestemmingen en de methode van transport.

Bekijk hier het kennisdossier Duurzame agrologistiek op de website van het project Kennis & Innovatie Impuls regio
Boskoop.

04-03-13 Reconstructie Dijkgraafweg en Bentweg Rijnwoude

Halverwege dit jaar zal gestart worden met de reconstructies aan de Dijkgraafweg en Bentweg. Wilt u hier meer over weten, bezoek dan de inloopavond op 20 maart 2013 van 19.30 tot 21.00 uur in het Dorpshuis ‘De Juffrouw’ in Hazerswoude Dorp.

08-02-13 Geslaagde Netwerklunch Water

Welke gevolgen heeft het Activiteitenbesluit voor boomkwekers en is er nog voldoende zoet water beschikbaar als het klimaat veranderd? Deze onderwerpen stonden centraal tijdens de netwerklunch Water op vrijdag 8 februari in het Plantariumgebouw. Bij de bijeenkomst, georganiseerd door Stichting Greenport Boskoop en Kennis & Innovatie Impuls, waren circa zestig personen aanwezig.

12-05-12 Afvalwaterzuivering

Een keer iets anders doen? Bezoek een gemaal of afvalwaterzuivering!Het Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water in een gebied waar 1,3 miljoen mensen wonen, werken en recreëren.Graag laten wij u op zaterdag 12 mei 2012 tussen 12.00-16.00 uur zien hoe wij dat doen.