Haalbaarheidsstudie Ondergrondse Waterberging | 4 februari 2014

Vanuit de lozingsvergunning in het Activiteitenbesluit moeten kwekers vanaf 1 juli 2014  een verplicht bassin hebben van 1.200 m3 per hectare containerveld. Dat gaat ten koste van kostbare teeltruimte. Vanuit de glastuinbouw zijn inmiddels ervaringen opgedaan met de ondergrondse opslag van hemelwater. Door nieuwe kennis is het mogelijk om dit ook in brakke of zoute grondwaterpakketten op te slaan. Dat zou mogelijk een duurzaam en economisch interessant alternatief kunnen zijn voor kwekers met containerteelt in de regio Boskoop.

Haalbaarheidsstudie
Om daarover zekerheid te hebben, wordt in onze Greenport een haalbaarheidsstudie, inclusief de voorbereidingen voor een proefopstelling gedaan. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden van de wateropslag, de waterkwaliteit en -kwantiteit en hoe de putconfiguratie eruit moet komen te zien.

Meer weten?
Wilt u meer meedoen om te zien of dit voor u een interessant alternatief is of eerst meer informatie hebben over dit haalbaarheidsonderzoek? Kom dan volgende week dinsdag, 4 februari om 20.30 uur naar De Loods (Zijde 11, gebouw achter de Zijdekerk).

Laat ons even vooraf weten of u komt. Dat kan eenvoudig door een e-mailbericht te sturen naar j.blanken@dlvplant.nl

Klik hier voor meer informatie over het ondergronds opslaan van zoet water.

Nieuwe coalitie vraagt inbreng bedrijfsleven | 18 december 2013

Bij de vorming van de coalitie van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn is het greenportbedrijfsleven uitgenodigd haar prioriteiten te komen vertellen voor de komende coalitieperiode. Die uitnodiging hebben wij graag aangenomen. Namens het boomkwekerijbedrijfsleven hebben wij het volgende aangegeven: Topprioriteit is het bereikbaar houden van het fijnmazige netwerk van bedrijven in de greenport, door de interne doorstroming te bevorderen met snelle verbindingen én toereikende infrastructuur binnen het gebied en met slim en efficient vervoer.

Maar het bedrijfsleven vraagt niet alleen, het heet de nieuwe gemeente ook veel te bieden:
1. onderscheidend vermogen met Greenport als onderdeel van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen,
2. greenportbijdrage aan maatschappelijke thema’s als biobased economy, arbeid en werkgelegenheid en groen, welbevinden en gezondheid,
3. succesvolle subsidieverwerving door het Greenport-label en ruimte ervaring op dit terrein.

Tot slot hebben we aangegeven dat we de samenwerking van overheid en bedrijfsleven ook graag voortzetten met de nieuwe gemeente en hebben we het belang benadrukt van een goede en efficiente dienstverlening met kennis van zaken, zoals het sierteeltloket!

Klik hier en lees hier de volledige inbreng.

Toekomst buiten de contour? | 13 december 2013

Donderdagmiddag, 12 december was Hendrik Hak van kwekerij Vredebest de gastheer van de netwerkbijeenkomst voor boomkwekers met een bedrijf buiten de sierteeltbegrenzing. Daarin stond de vraag centraal of en hoe voor deze kwekers de toekomstige mogelijkheden van hun bedrijfsvoering veilig gesteld kon worden. Aan de hand van een film werd de problematiek geschetst en mogelijke oplossingen geboden. Vervolgens leidde Henk van der Smit de aanwezigen langs de oplossingsmogelijkheden en de aanpak van de belangenbehartigers (klik hier voor de presentatie). Is uw bedrijf buiten de sierteeltcontour gevestigd en wilt u meer weten?

Neem dan contact op met:

Klik hier voor de film op Youtube waarin de problematiek wordt geschetst.

Duurzaamheidsatelier 28 november 2013

Als ondernemer wilt u kansen benutten. Duurzaam ondernemen biedt deze kansen aan bedrijven en organisaties. Maar weet u hoe en met wie u deze kansen kunt benutten? Tijdens het duurzaamheidsatelier op donderdag 28 november kunt u leren van anderen en kennis en ervaringen delen. Ook kunt u tips geven aan de nieuwe gemeente.U komt toch ook? Programma en aanmelden

Netwerklunch over efficiënt transport

Vrijdag 29 november 2013 organiseert het bedrijfsleven van de St. Greenport Regio Boskoop een netwerklunch over efficiënt transport. Tijdens de netwerkluch zal Hendrik Hak van kwekerij Vredebest uitleggen hoe hij zijn transport regelt en vertelt Guy Paterson, logistiek manager van Noviflora, hoe vijf potplantenexporteurs veel kosten besparen door samenwerking, innovatie van de aanvoerlogistiek en het delen van keteninformatie. Als potplantenexporteurs samenwerken dan kan dit in de boomkwekerij toch ook? Boomkwekers en handelaren zijn van harte uitgenodigd om mee te denken hoe het transport in onze regio efficiënter kan.Programma en aanmelden.

Oproep nominaties Studieclub Innovatieprijs (STIP) 2014

Ieder jaar wordt tijdens de jaarvergadering van de Studieclub Regio Boskoop de Studieclub Innovatieprijs (STIP) uitgereikt. Ook in februari 2014 wordt deze prijs weer beschikbaar gesteld. Wij zijn op zoek naar bedrijven om te nomineren voor de prijs. Wat wij zoeken zijn boomkwekerijbedrijven die iets op hun bedrijf hebben uitgedacht en gemaakt hetgeen het werk makkelijker maakt of de bedrijfsomstandigheden verbeteren. U kunt uzelf of een collega-bedrijf hiervoor opgeven door contact op te nemen met Hema van der Louw, info@vanderlouw.info of 06-28454955.

Kunnen transportkosten omlaag?

Diverse boomkwekers in Greenport Boskoop brengen nog zelf hun planten weg. Dit kost veel tijd en dus geld. De vraag is of het niet efficiënter kan. In het kader van het project Duurzame agrologistiek hebben een aantal bedrijven een registratie bijgehouden van hun ritjes. Vervolgens zijn de kosten van het eigen vervoer berekend en vergeleken met kosten voor collectief transport. Bedrijven die de kosten voor hun eigen vervoer willen berekenen, kunnen contact opnemen met DLV Plant (hieraan zijn geen kosten verbonden). Binnenkort wordt er op de site van Kennis & Innovatie Impuls een rekentool geplaatst waarmee bedrijven zelf hun transportkosten kunnen doorrekenen en vergelijken.

Lees verder

Docentendag Boomkwekerij

Vrijdag 1 november kwamen boomteeltdocenten van nagenoeg alle AOC’s naar Boskoop om zich op de hoogte te laten brengen van de ontwikkelingen op het gebied van handel en afzet in de boomkwekerij. Tijdens de docentendag stond de vraag centraal hoe het boomteeltonderwijs optimaal kan aansluiten op actualiteiten van de praktijk. Stichting Beurshal en InfoGroen gaven uitleg over het gebruik van ICT bij handel en afzet. Ook waren er excursies naar: Pannebakker, Floralis Boskoop en Hebe Center Holland.

Lees verder

Boomkwekers gaan voor schone sloten

Onlangs is het praktijknetwerk ‘Boomkwekers gaan voor schone sloten’ van start gegaan. Het praktijknetwerk is een initiatief van een groep boomkwekers aan de Berkenbroek in Reeuwijk. Zij willen samen met andere boomkwekers en netwerkpartijen kennis ontwikkelen en verspreiden over een duurzame gewasbescherming en bemesting.

Informatie over deelname aan het project.

Overwintering

Met de winter voor de deur is het wellicht goed het kennisdossier winterbescherming te lezen. Hierin wordt uitgelegd hoe vorstschade ontstaat, maar ook welke maatregelen er zijn om schade te voorkomen. U vindt het dossier op de site van Kennis & Innovatie Impuls.

Lees verder