Sharon Dijksma op bezoek bij Gebr. Van der Salm

Maandag 8 april 2013 bezocht staatssecretaris Sharon Dijksma de kwekerij van Gebr. Van der Salm in Boskoop. Zij was erg geïnteresseerd in het bedrijf en hun manier van werken. De lavendelspecialist is één van de vele opschalende bedrijven in de boomkwekerij. Bij het gesprek was ook Kringvoorzitter Peter Bontekoe aanwezig: “punten die werden besproken, waren o.a. de infrastructuur, herstructurering en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen”. Het werd een leuk gesprek, waarin de staatssecretaris beloofde dat ze haar best ging doen om deze sector nog meer kansen te geven. De aarde moet groener en dat kan niet zonder de boomkwekerij. Een groenere aarde en een gezondere leefomgeving werd met enthousiasme omarmd! Klik hier voor het LTO-persbericht van het werkbezoek.

10-03-13 Kennisdossier ‘Duurzame agrologistiek’

In 2012 is door St. Greenport regio Boskoop het project ‘Duurzame agrologistiek’ gestart. Dit project heeft een dubbele doelstelling: hoe kan de logistiek in de Greenport regio Boskoop efficiënter en tegelijkertijd duurzamer georganiseerd worden? Er is onderzoek gedaan naar het aantal transportbewegingen binnen de regio, de bestemmingen en de methode van transport.

Bekijk hier het kennisdossier Duurzame agrologistiek op de website van het project Kennis & Innovatie Impuls regio
Boskoop.

04-03-13 Reconstructie Dijkgraafweg en Bentweg Rijnwoude

Halverwege dit jaar zal gestart worden met de reconstructies aan de Dijkgraafweg en Bentweg. Wilt u hier meer over weten, bezoek dan de inloopavond op 20 maart 2013 van 19.30 tot 21.00 uur in het Dorpshuis ‘De Juffrouw’ in Hazerswoude Dorp.

08-02-13 Geslaagde Netwerklunch Water

Welke gevolgen heeft het Activiteitenbesluit voor boomkwekers en is er nog voldoende zoet water beschikbaar als het klimaat veranderd? Deze onderwerpen stonden centraal tijdens de netwerklunch Water op vrijdag 8 februari in het Plantariumgebouw. Bij de bijeenkomst, georganiseerd door Stichting Greenport Boskoop en Kennis & Innovatie Impuls, waren circa zestig personen aanwezig.

12-05-12 Afvalwaterzuivering

Een keer iets anders doen? Bezoek een gemaal of afvalwaterzuivering!Het Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water in een gebied waar 1,3 miljoen mensen wonen, werken en recreëren.Graag laten wij u op zaterdag 12 mei 2012 tussen 12.00-16.00 uur zien hoe wij dat doen.