04-03-13 Reconstructie Dijkgraafweg en Bentweg Rijnwoude

Halverwege dit jaar zal gestart worden met de reconstructies aan de Dijkgraafweg en Bentweg. Wilt u hier meer over weten, bezoek dan de inloopavond op 20 maart 2013 van 19.30 tot 21.00 uur in het Dorpshuis ‘De Juffrouw’ in Hazerswoude Dorp.

08-02-13 Geslaagde Netwerklunch Water

Welke gevolgen heeft het Activiteitenbesluit voor boomkwekers en is er nog voldoende zoet water beschikbaar als het klimaat veranderd? Deze onderwerpen stonden centraal tijdens de netwerklunch Water op vrijdag 8 februari in het Plantariumgebouw. Bij de bijeenkomst, georganiseerd door Stichting Greenport Boskoop en Kennis & Innovatie Impuls, waren circa zestig personen aanwezig.

12-05-12 Afvalwaterzuivering

Een keer iets anders doen? Bezoek een gemaal of afvalwaterzuivering!Het Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water in een gebied waar 1,3 miljoen mensen wonen, werken en recreëren.Graag laten wij u op zaterdag 12 mei 2012 tussen 12.00-16.00 uur zien hoe wij dat doen.