Terugblik 2018

De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) maakt zich, al 5 jaar, hard voor de belangen van het boomkwekerijbedrijfsleven in de regio Boskoop. Lees verder Terugblik 2018