Bermbeheer provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland is gestart met project ‘De berm komt tot bloei’. Doel is een bloemrijke en gezonde berm te creëren als leefgebied voor insecten.

Vanaf dit jaar worden alle provinciale wegbermen volgens een nieuwe ecologische methode gemaaid. Met als doel een bloemrijke en gezonde berm te creëren voor insecten. De bermen worden minder vaak gemaaid, maaiafval wordt meegenomen en na groot onderhoud worden er gebiedseigen zaadmengsels ingezaaid. Door het afvoeren van maaiafval wordt de grond voedselarmer en dat zorgt voor meer verschillende bloemen- en plantensoorten.

Een gevolg van het nieuwe bermbeheer kan zijn dat er in de hogere bermbegroeiing plantensoorten opkomen die we liever niet in de berm zien staan. Bij overlast bestrijdt de provincie deze ongewenste plantensoorten. Daarom hoort de provincie graag of er overlast is en/of er meerdere ongewenste plantensoorten bij elkaar staan. U kunt online melding maken. De locatie wordt bezocht en de planten verwijderd als dat nodig is. Op lange termijn zorgt dit voor een bloemrijke en gezonde berm als leefgebied voor insecten.