Bedrijfsleven

L_Greenpoort_RGB_BB_GRDe Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) behartigt de belangen én is de spreekbuis voor het boomkwekerijbedrijfsleven in de regio Boskoop.

 

ScreenShot016

Wie zijn wij?
St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop (of kortweg: SBGB) is opgericht en gestart op 1 januari 2014.
In deze stichting zijn opgegaan de Stichting Stibos, Stichting Molenkolk, Studieclub Regio Boskoop en de Kring Boskoop van LTO Noord.
Ons devies: ‘Samen optrekken is samen sterk’

Belangenbehartiging
Belangenbehartiging Greenport Boskoop is gesprekspartner met de overheden over zaken die voor de boomkwekerij van belang zijn. Wij overleggen regelmatig met de gemeente, de provincie en het hoogheemraadschap. Daarbij stellen wij aan de orde wat er speelt in de boomkwekerij: zaken als herstructurering, sierteelt binnen en buiten de contour, waterberging en waterbeheer, infrastructuur, enzovoorts.

Sterk voor de sector
Naast belangenbehartiging maken wij ons op andere manieren sterk voor de sector. Zo worden de netwerkbijeenkomsten, tuinavonden en bijeenkomsten van de voormalige Studieclub door SBGB georganiseerd. Deze bijeenkomsten bieden boomkwekers de perfecte gelegenheid collega’s te ontmoeten, en informatie en ervaringen met het vak uit te wisselen. Kennis en innovatie zijn belangrijke zaken voor de boomkwekerij waarmee wij ons bezig houden.
Door middel van onze online nieuwsbrief GreenPost houden we u up-to-date over nieuws, ontwikkelingen en wetenswaardigheden binnen de sector.

Compensatiewater
Belangenbehartiging Greenport Boskoop is, in overleg met het hoogheemraadschap Rijnland, uw partner als het gaat om de compensatie van (sloot)dempingen of het compenseren van de toename van verhard oppervlak van uw bedrijf. Neem contact met ons op als u een demping wilt compenseren, of als u nieuw oppervlaktewater wilt aanleggen.
Wilt u meer informatie over watercompensatierechten stuur dan een e-mail naar info@greenportboskoop.nl en wij nemen contact met u op.

Overslagterrein
Op het ITC-terrein in Hazerswoude-Dorp exploiteert SBGB het overslagterrein Stibosplein. Ondernemers kunnen hier een plaats huren en gebruiken voor collectie van hun producten.

Bestuur
SBGB heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit 23 leden, allen met een kloppend warm hart voor onze Greenport.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:
– Michiel Gerritsen, voorzitter
– Henk van der Smit, secretaris + portefeuille water, ruimte en infrastructuur
– Kees Vermeulen, penningmeester
– Jan de Bruin, met de portefeuille vaktechnische zaken
– René van Tol, met de portefeuille kennis en innovatie
– Nico Dolmans, met de portefeuille onderwijs en communicatie

groepsfoto_DB_2017_2V.l.n.r.: Jan de Bruin, Kees Vermeulen, Nico Dolmans, René van Tol,
Henk van der Smit, Michiel Gerritsen.


Contact
St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop is bereikbaar via:
SBGB
Italiëlaan 3
2391 PS Hazerswoude-Dorp
T 0172 21 86 92
E info@greenportboskoop.nl

Voor meer informatie over het deelnemerschap kunt u contact opnemen met:
Ria de Jong
T 0172 21 86 92
E info@greenportboskoop.nl