Arbeidsmarkt boomkwekerij

Om het jaar produceert Colland een overzicht van de arbeidsmarkt in de land- en tuinbouw. Ook voor de boomkwekerij gebeurt dat. Recent is dit overzicht beschikbaar gekomen. Het geeft inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, zoals de verhouding tussen vaste en flexarbeid, de leeftijdsopbouw en opleidingsniveau van het werknemersbestand, de mate waarin gebruik wordt gemaakt van uitzendbureaus enzovoort.

Het overzicht voor de boomkwekerij laat de volgende opvallende afwijkingen zien ten opzichte van het gemiddelde van andere agrarische sectoren:
– Zeer positief beeld van de verwachte omzetontwikkeling
– Relatief veel jonge en weinig oude werknemers op de loonlijst in vaste dienst
– Relatief veel werknemers op de loonlijst met een vast dienstverband zonder startkwalificatie
– Relatief weinig werknemers op de loonlijst met een vast dienstverband met veel ervaring in de sector
– Werknemers op de loonlijst met een vast contract kennen gemiddeld een korte duur van de werkweek
– Lage vacaturegraad

Meer informatie is te vinden op de website www.werkgeverslijn.nl (zoek naar arbeidsmarktonderzoek Colland 2018).

Klik hieronder en bekijk de sectorfiche en het arbeidsmarktonderzoek van Colland:
Sectorfiche Open teelten boomkwekerij 2018
Arbeidsmarktonderzoek Agrarische sector 2018