Afscheid Helma van der Louw

Na 17 jaar heeft Helma van der Louw op 20 maart een punt gezet achter het organiseren van het Kwekerscafé. Deze bijeenkomsten werden door een vaste kern van boomkwekers bezocht. Vijf avonden per winterseizoen werden door Helma, ondersteund door Ferry Fase, ingevuld met een actueel thema of met sprekers die een bijzonder verhaal op het gebied van de boomkwekerij brachten.

Vaste onderdelen van het programma vormden de uitreiking van STIP, ter stimulering van innovatie in onze Greenport, de ‘wereldberoemde’ boomkwekerijquiz die door haar zelf werd samengesteld, en niet te vergeten het bier en de bitterballen aan het eind van de bijeenkomsten.

Naast het Kwekerscafé organiseerde Helma ook de vijf Tuinavonden in de zomer. Dan werd een interessant bedrijf bezocht in de Greenport, en ieder seizoen ook één daar buiten. Ook hiermee stopt Helma. Zij blijft zich gelukkig wel inzetten voor de boomkwekerij, onder meer door het organiseren van de jaarlijkse Open Kwekerijdag in juni.

Het stokje wordt namens Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop overgenomen door DB lid Nico Dolmans. Hij wordt daarbij ondersteund door Herman Alblas.

Helma, bedankt voor je enthousiaste inzet voor onze Greenport in het algemeen en het organiseren van het Kwekerscafé en de Tuinavonden in het bijzonder!

Helma_vd_Louw_2018_180x240