Inzicht in exportcijfers boomkwekerij

Sinds het wegvallen van het Productschap Tuinbouw zijn voor onze sector geen exportcijfers meer beschikbaar van boomkwekerijproducten en vaste planten. Vanwege het belang van inzicht in exportontwikkeling, stelt de Raad voor de Boomkwekerij (Anthos & LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten) sinds enkele maanden een nieuwe exportstatistiek beschikbaar. Inmiddels hebben de eerste 25 bedrijven getekend voor deelname.

Waarom deelnemen?
Opbouw en behoud van inzicht in exportontwikkelingen van boomkwekerijproducten en vaste planten op bedrijf- en sectorniveau.
Dit is de laatste kans om als sectorgenoten een statistiek mogelijk te maken.
Des te meer deelnemende bedrijven, des te meer mogelijkheden de statistiek kan bieden.

Wat levert dit op?

  • Overzicht in de eigen exportcijfers en benchmarken met deelnemende branchegenoten.
  • Alle cijfers zijn op te splitsen per periode (maand/jaar) en per land.
  • De cijfers worden weergeven via overzichtelijke tabellen en grafieken
  • Inzicht via www.exportcijfers.nl
  • Exclusief voor deelnemers
  • Bij voldoende deelname is segmentatie naar productgroep en afzetkanaal mogelijk

Hoe werkt het?
Cijfers worden vanuit diverse administratiepakketten (waaronder TSD en Infogroen) geautomatiseerd verzonden naar exportcijfers.nl. Hierdoor kost deelname geen extra administratieve last. De eerste 2 jaar zijn er geen kosten verbonden aan deelname.
U kunt een email sturen aan exportcijfers@raadvoordebookwekerij.nl, waarna
verdere instructies volgen.