10-03-13 Kennisdossier ‘Duurzame agrologistiek’

In 2012 is door St. Greenport regio Boskoop het project ‘Duurzame agrologistiek’ gestart. Dit project heeft een dubbele doelstelling: hoe kan de logistiek in de Greenport regio Boskoop efficiënter en tegelijkertijd duurzamer georganiseerd worden? Er is onderzoek gedaan naar het aantal transportbewegingen binnen de regio, de bestemmingen en de methode van transport.

Bekijk hier het kennisdossier Duurzame agrologistiek op de website van het project Kennis & Innovatie Impuls regio
Boskoop.