04-03-13 Reconstructie Dijkgraafweg en Bentweg Rijnwoude

Halverwege dit jaar zal gestart worden met de reconstructies aan de Dijkgraafweg en Bentweg. Wilt u hier meer over weten, bezoek dan de inloopavond op 20 maart 2013 van 19.30 tot 21.00 uur in het Dorpshuis ‘De Juffrouw’ in Hazerswoude Dorp.